• <dd id="urnvv"><progress id="urnvv"><big id="urnvv"></big></progress></dd>
  <input id="urnvv"><output id="urnvv"></output></input><code id="urnvv"><cite id="urnvv"></cite></code>

  <table id="urnvv"></table>
  <var id="urnvv"></var>

    現在位置 >首頁 > 防火門規范下載 >正文

    九安防火門產品檢驗報告3C證書明細表

    更新時間 2021/3/24 10:27:31
    為了為保證文檔方便閱讀和保存,防火門規范資料下載均采用百度網盤的形式,文檔提取碼在本內容下面

             九安防火門共有鋼質防火門、木質防火門、玻璃防火門(其他材料防火門)、鋼質防火窗、木質防火窗、無機卷簾防火門的產品檢驗報告和3C強制認可證書74種。產品種類足可以滿足您的工程使用需求,歡迎來人來電咨詢洽談。防火門產品報告驗證真偽網址:http://www.cccf.net.cn

    序號

    產品名稱

    產品型號

    證書編號

    檢驗報告

    有效截止日期

    1

    特級防火卷簾(無機)

    TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-330(主型)

    2016081806007220

    Gn201605941

    2021/12/13

    2

    木質隔熱防火門

    MFM-1023-d5A1.00(乙級)-1帶造型(主型)

    2016081806006688

    Gn201606152

    2021/11/9

    3

     鋼質隔熱防火門

    GFM-2124-bd5A1.00(乙級)-2-w(主型)
    GFM-2124-d5A1.00
    (乙級)-2-w
    GFM-1524-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1524-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w

    2016081806006689

    Gn201606163

    2021/11/9

    4

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1-YXM(主型)

    2016081806006536

    Gn201606180

    2021/11/3

    5

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1123-dk5A1.00(乙級)-1帶造型帶門鏡(主型)

    2016081806006539

    Gn201606169

    2021/11/3

    6

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1123-dk5A1.50(甲級)-1帶造型帶門鏡(主型)

    2016081806006534

    Gn201606156

    2021/11/3

    7

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-Y-w(主型)

    2016081806006538

    Gn201606174

    2021/11/3

    8

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2121-dk5A0.50(丙級)-2-YXM(主型)

    2016081806006537

    Gn201606178

    2021/11/3

    9

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-Y-w(主型)

    2016081806006533

    Gn201606177

    2021/11/3

    10

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1124-bd5A1.00(乙級)-1-w(主型)
    GFM-1124-d5A1.00
    (乙級)-1-w

    2016081806006535

    Gn201606165
    Gn201606166

    2021/11/3

    11

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)
    GFM-0718-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0818-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0918-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0721-dk5A0.50(
    丙級)-1-w

    2016081806003414

    Gn201518763

    2021/6/6

    12

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)
    GFM-0718-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0818-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0918-dk5A0.50(
    丙級)-1-w

    2015081806005215

    Gn201401923

    2020/6/14

    13

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)
    GFM-1018-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1218-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1518-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1020-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1220-dk5A0.50(
    丙級)-2-w

    2016081806003413

    Gn201518762

    2021/6/6

    14

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 0913-H-A1.50(甲級)(主型)

    2016081806005852

    Gn201606188

    2021/9/22

    15

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 2112-D-A1.50(甲級)(主型)

    2016081806005851

    Gn201606189

    2021/9/22

    16

     木質隔熱防火門

    MFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-(主型)
    MFM-0820-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-1020-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0821-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0718-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0818-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0918-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-1018-dk5A0.50
    (丙級)-1-

    2016081806003410

    Gn201518772

    2021/6/6

    17

     木質隔熱防火門

    MFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1-(主型)
    MFM-1023-d5A1.00(
    乙級)-1-
    MFM-1022-bd5A1.00
    (乙級)-1-
    MFM-1021-bd5A1.00
    (乙級)-1-
    MFM-1022-d5A1.00
    (乙級)-1-
    MFM-1021-d5A1.00
    (乙級)-1-

    2016081806003412

    Gn201518773
    Gn201518774

    2021/6/6

    18

    木質隔熱防火門

    MFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-(主型)
    MFM-1220-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-0818-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-1018-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-1218-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-1518-dk5A0.50
    (丙級)-2-

    2016081806003416

    Gn201518771

    2021/6/6

    19

    木質隔熱防火門

    MFM- 2123 - bd5 A1.00(乙級)-2(主型)
    MFM-1523 - bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    MFM-2123 -d5 A1.00
    (乙級)-2
    MFM- 1523-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    MFM-1521-bd5A1.00
    (乙級)-2
    MFM-1523-bd5A1.00
    (乙級)-2
    MFM-1521-d5A1.00
    (乙級)-2
    MFM-1221-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    MFM-1221-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)

    2015081806005206

    2011-0862
    Gn201400863

    2020/6/14

    20

     木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.50(甲級)-2(主型)
    MFM-2123-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1523-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1523-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1221-bd5A1.50(
    甲級)-2
    MFM-1521-bd5A1.50(
    甲級)-2
    MFM-1221-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1521-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1821-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1221-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1521-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1223-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1221-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)

    2015081806009498

    Gn201508760
    Gn201508761
    Gn201508762
    Gn201508763

    2020/8/26

    21

     木質隔熱防火門

    MFM-1023-bd5A1.50(甲級)-1(主型)
    MFM-1023-d5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-0921-bd5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-1021-bd5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-0821-d5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-0921-d5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-1021-d5A1.50
    (甲級)-1

    2015081806009497

    Gn201508765
    Gn201508766

    2020/8/26

    22

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)
    GMFM-0820-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-0718-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-0818-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-0918-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-1018-dk5A0.50(
    丙級)-1-w

    2016081806003409

    Gn201518768

    2021/6/6

    23

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-w(主型)
    GMFM-2123-d5A1.00
    (乙級)-2-w
    GMFM-1523-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1523-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1521-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1821-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-2121-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1821-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-2121-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w

    2015081806005218

    Gn201401902
    Gn201401903
    Gn201401904
    Gn201401905

    2020/6/14

    24

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1023-bd5A1.50(甲級)-1-w(主型)
    GMFM-1023-d5A1.50
    (甲級)-1-w
    GMFM-1021-bd5A1.50(
    甲級)-1-w
    GMFM-0922-d5A1.50(
    甲級)-1-w
    GMFM-0921-d5A1.50(
    甲級)-1-w
    GMFM-1021-d5A1.50(
    甲級)-1-w

    2015081806009495

    Gn201401900
    Gn201401901

    2020/8/26

    25

    鋼木質隔熱防火門
    產品型號 認證委托人 :河北九安防火門制造集團有限公司 證書編號
     
    檢驗報告
     
        

    GMFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1-w(主型)
    GMFM-1023-d5A1.00
    (乙級)-1-w
    GMFM-0921-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GMFM-1021-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GMFM-0921-d5A1.00(
    乙級)-1-w
    GMFM-1021-d5A1.00(
    乙級)-1-w

    2015081806005217

    Gn201401906
    Gn201401907

    2020/6/14

    26

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-bd5A1.50(甲級)-2-w(主型)
    GMFM-2123-d5A1.50
    (甲級)-2-w
    GMFM-1523-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1523-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-bd5A1.50(
    甲級)-2-w
    GMFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GMFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GMFM-1221-bd5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w

    2015081806009496

    Gn201401896
    Gn201401897
    Gn201401898
    Gn201401899

    2020/8/26

    27

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)
    GMFM-1018-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1218-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1518-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1818-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1220-dk5A0.50(
    丙級)-2-w

    2016081806003417

    Gn201518767

    2021/6/6

    28

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-d5A1.50(甲級)-1-w(主型)
    GFM-0921-d5A1.50(
    甲級)-1-w
    GFM-1021-d5A1.50(
    甲級)-1-w

    2016081806001591

    Gn201518798

    2021/3/31

    29

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1-w(主型)
    GFM-1023-d5A1.00
    (乙級)-1-w
    GFM-1021-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-0921-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-0921-d5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-1021-d5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-1022-d5A1.00(
    乙級)-1-w

    2015081806005213

    Gn201401920
    Gn201401921

    2020/6/14

    30

     鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-d5A1.50(甲級)-2-w(主型)
    GFM-1523-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)-w
    GFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-1821-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-2121-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w
    GFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w

    2016081806000565

    Gn201515496
    Gn201515497

    2021/2/3

    31

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)
    GFM-1218-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1518-dk5A0.50(
    丙級)-2-w

    2015081806005216

    Gn201401922

    2020/6/14

    32

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-w(主型)
    GFM-2123-d5A1.00
    (乙級)-2-w
    GFM-1523-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1523-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1521-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1821-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-2121-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1821-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-2121-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1222-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w

    2015081806005214

    Gn201401916
    Gn201401917
    Gn201401918
    Gn201401919

    2020/6/14

    33

    隔熱型防火玻璃

    FFB-28-A1.00(室內)(主型)

    2016081806004444

    Gn201518797

    2021/7/26

    34

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 1211-D-A1.50(甲級)

    2016081806004445

    Gn201518789

    2021/7/26

    35

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 0912-H-A1.00(乙級)(主型)

    2016081806004446

    Gn201518793

    2021/7/26

    36

    木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-ZM(主型)
    MFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-ZM
    MFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-ZM
    MFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-ZM

    2016081806004342

    Gn201518779
    Gn201518780

    2021/7/18

    37

     木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-T(主型)
    MFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-T
    MFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-T
    MFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-T

    2016081806004341

    Gn201518777
    Gn201518778

    2021/7/18

    38

    木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-(主型)
    MFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-
    MFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-
    MFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-

    2016081806004344

    Gn201518775
    Gn201518776

    2021/7/18

    39

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-w-T(主型)
    GMFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-w-T
    GMFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w-T
    GMFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w-T

    2016081806004343

    Gn201518769
    Gn201518770

    2021/7/18

    40

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-1523-bd5A1.50(甲級)-2(子母式)-w(主型)

    2016081806003411

    Gn201518781

    2021/6/6

    41

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-1523-bd5A1.00(乙級)-2(子母式)-w(主型)

    2016081806003415

    Gn201518785

    2021/6/6

    42

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1024-bd5A1.00(乙級)-1-c(主型)
    GFM-1024-d5A1.00
    (乙級)-1-c

    2016081806003135

    Gn201600301
    Gn201600302

    2021/5/29

    43

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-c(主型)

    2016081806003134

    Gn201600303

    2021/5/29

    44

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-c(主型)

    2016081806003133

    Gn201600304

    2021/5/29

    45

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-2123-bd5A1.50(甲級)-2(主型)

    2016081806000566

    Gn201515500

    2021/2/3

    46

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-1023-bd5A1.50(甲級)-1(主型)

    2016081806000564

    Gn201515501

    2021/2/3

    47

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 2118-D-A1.00(乙級)-w(主型)

    2015081806000040

    Gn201403865

    2020/2/15

    48

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 2118-D-A1.50(甲級)-w(主型)

    2015081806000039

    Gn201403864

    2020/2/15

    49

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2(主型)

    2015081806005207

    2011-0866
    Gn201400868

    2020/6/14

    50

     其他材質隔熱防火門

    QTFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1(主型)

    2015081806005208

    2011-0867
    Gn201400869

    2020/6/14

    51

     木質隔熱防火門

    MFM- 1021 - dk5 A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005209

    Gn201205613

    2020/6/14

    52

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1020-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005211

    Gn201206398

    2020/6/14

    53

    木質隔熱防火窗

    MFC 2118-D-A1.00(乙級)-w(主型)

    2015081806000041

    Gn201403867

    2020/2/15

    54

    木質隔熱防火門

    MFM- 1023 - bd5 A1.00(乙級)-1(主型)
    MFM-1023 -d5 A1.00
    (乙級)-1

    2015081806005205

    2011-0863
    Gn201400862

    2020/6/14

    55

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 1818-H-A1.50(甲級)(主型)

    2012081806000025

    Gn201205600

    2017/11/26

    56

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1221-dk5A1.50(甲級)-2子母式帶造型帶門鏡Ⅰ(主型)

    2015081806009494

    Gn201508767

    2020/8/26

    57

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1820-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005212

    Gn201206397

    2020/6/14

    58

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 1818-D-A1.50(甲級)(主型)

    2012081806000024

    Gn201205599

    2017/11/26

    59

    木質隔熱防火門

    MFM-1821 -dk5 A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005210

    Gn201205612

    2020/6/14

    60

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A1.50(甲級)-1帶造型帶門鏡Ⅳ(主型)

    2015081806009493

    Gn201508768

    2020/8/26

    61

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)

    2015081806005220

    Gn201401908

    2020/6/14

    62

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)

    2015081806005219

    Gn201401909

    2020/6/14

    63

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005739

    Gn201206405
    Gn201400877

    2020/6/16

    64

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005738

    Gn201206406
    Gn201400879

    2020/6/16

    65

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005739

    Gn201206405
    Gn201400877

    2020/6/16

    66

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005738

    Gn201206406
    Gn201400879

    2020/6/16

    67

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1820-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005737

    Gn201206403
    Gn201400876

    2020/6/16

    68

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1020-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005736

    Gn201206404
    Gn201400878

    2020/6/16

    69

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2(主型)

    2015081806005735

    Gn201206401
    Gn201400874

    2020/6/16

    70

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-bd5 A1.00(乙級)-1(主型)

    2015081806005734

    Gn201206402
    Gn201400875

    2020/6/16

    71

     其他材質隔熱防火門

    QTFM-1821 - bd5 A1.00(乙級)-2 - 不銹鋼大玻璃門(主型)

    2015081806005733

    2009-2870
    Gn201400871

    2020/6/16

    72

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1022 - bd5 A1.00(乙級)-1(主型)
    GFM- 1022 -d5 A1.00
    (乙級)-1

    2015081806005732

    2009-2850

    2020/6/16

    73

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1022 -dk5 A1.00(乙級)-1-壓花帶門鏡(主型)

    2015081806005731

    2009-2852

    2020/6/16

    74

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1822-bd5A1.00(乙級)-2(主型)
    GFM-1822-d5A1.00
    (乙級)-2
    GFM-1422-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    GFM-1422-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)

    2015081806005730

    2009-2851
    Gn201400873

    2020/6/16

     

    下載鏈接

    點擊下載鏈接之后,請輸入文檔提取碼:

    上一篇:高層民用建筑防火設計規范GB50045-95
    下一篇:消防設計之建筑內部裝修設計防火規范
    防火門十大品牌
    河北九安防火門制造集團有限公司
    銷售熱線: 18931226771 18932668163
    總公司地址:河北省保定市七一東路民營科技產業園鳳棲街531號   冀ICP備18007930號-1
    中國十大品牌防火門
    一卡二卡三卡四卡免费播放在线观看,日本卡一卡二卡三卡四视频版,一卡二卡三卡四卡无卡免费播放在线观看,一卡二卡三卡四卡视频在线观看,国内一卡二卡三卡四卡 日本老熟妇乱子伦牲交视频| 日本不卡av一区二区三区| 路边理发店露脸熟妇泻火| 暖暖高洁手机免费观看| FREE性中国熟女HD交换| 亚洲中文无码人A∨在线| 四虎影视免费永久在线观看| 黑人牲交A片| 出差被夫の上司持久侵犯在线观看| 纯肉无遮挡日本动漫视频免费| 香港经典a毛片免费观看播放| 99久久免费高清热精品| 亚洲第一天堂国产丝袜熟女| 一卡二卡三卡四卡在线观看网站| 男女性高爱潮免费网站| 欧洲猛男同志男男巨大| 国色生香小说全文免费阅读| 《漂亮老师 3韩国完整版》| 美女人无遮挡裸露双奶头| 2021日产乱码网站| 美女半夜被强奷至欲仙欲死| 中国娇小的学生VIDEOS| 日本动漫爆乳H动漫啪啪免费| 风韵犹存熟女大保健| 国产学生情侣久久AV| 日本不卡无码禁片免费大全| 欧美人善交VIDEOSG| 暖暖电影免费观看| XXXXBBBB欧美| 午夜亚洲国产理论片| 午夜伦欧美理片848| 12萝自慰喷水亚洲网站| 精品三级久久久久电影网| 岛国AAAA级午夜福利片| 阿娇与冠希13分钟无删减视频| 免费国免费国产在线538视频| 16初次破初视频在线播放| 爆乳中文无码亚洲| 在线观看免费无码专区| 人成午夜高潮免费视频| 亚洲A∨无码天堂| 亚洲妇人成熟性成熟图片| 24小时最新更新在线观看| 翘臀美女XX00后进式视频| CHINSES中国女人CHINA| 老熟女乱子伦| 黑人欧美日韩专区在线| 校花自慰流白浆JK制服| CHINESE国产HD中国情侣| 韩国在线观看av片| 男男生行为网站18禁| 在线深夜福利1YOUWU193.| 亚洲男同GV片在线观看| 亚洲中文字幕在线乱码| 少妇下面好紧好多水真爽播放| 1区2区3区4区产品乱码芒果| 国产福利精品一区二区| 啦啦啦视频在线观看韩国| 和寡妇做到高潮| 一卡二卡三卡四卡视频在线| 好大好硬好湿免费视频| 最近最好中文字幕| 草草CCYY免费看片线路| 日本e片色视频| 顶级嫩模酒店援交土豪视频| 啦啦啦啦电影在线观看| 亚洲在av极品无码天堂| 好男人在线观看视频有吗| 一本大道香蕉九九99在线视频| 午夜d在线观看免费完整高清在线视频| 无码中文人妻在线二区| 草蜢在线观看高清视频大全| 免费久久人人香蕉AV| 欧美18 19SEX性处| 亲子乱子伦视频| 日韩在线中文字幕有码中文| AV国产| 女人两腿张开无遮挡网站| A在线视频播放观看免费观看| 国产毛片不卡野外视频| 中文字幕 亚洲 无码 在线| JAPANESE乱子欧美| 插痛30分钟一卡二卡| 日本无码精品毛片基地| JAPANESE乱子MATE| 日本成熟少妇AV片| 黄床大片免费30分钟国产精品| 日本学生特级牲交片| 人人做天天爱夜夜爽| 无码中文字幕Av免费放| 日本乱理伦片在线观看中字| 熟妇的荡欲免费A片| 日日透夜夜透免费视频| 日韩A级无码免费视频| 成熟女人色惰片免费视频| H肉3D动漫在线观看网站| 黑人疯狂做人爱视频| 五十路熟妇无码专区| 综合图区亚洲欧美自拍| 一卡二卡三卡四卡男生和女生| 男男网站18禁免费| 日本最新免费二区| 久久99国产综合精品女同| 国内在线网友露脸自拍| 欧美老人牲交| A片视频| 日本熟妇人妻中出| 亚洲人成77在线播放网站| 趁我睡着偷偷进到身体里了| 久久 久久 久久 精品 免费| 男人j进女人j的视频| 日本强伦姧人妻BD| 东北帅小伙GAYSEX| 国内自拍偷国视频系列| 挺进尤物少妇紧窄| 亚洲精品国产AV现线 | 日日拍夜夜嗷嗷叫|日日摸| 亚洲熟妇AV欧美熟妇AV| 黄页网站18以下勿看免费| 欧美牲交A欧美牲交aⅴ| 欧美日韩专区无码人妻| 曰本女人牲交视频视频试看| 西西人体下部毛毛| 男人午夜免费剧院| 日本老熟妇乱子伦牲交视频| 日本无遮羞肉体动漫在线影院 | gogowww日本肉体艺术| 美国式禁忌| 日韩女人性开放视频| 欧美国产日本高清不卡| 午夜d在线观看免费完整高清电影中文| 欧美黑人巨大VIDEOS| 亚洲资源AV看片站| 精品一卡二卡三卡四卡网站| 99久久99这里只有免费费精品| 久久久噜噜噜久久久精品| 成年美女黄网站色大全COM10| 上司的丰满人妻中文字幕| 99久久免费国产精品| 不戴套双飞女房客闺蜜| 手机免费AV在线观看网址| 国产一区二区精品视频| 97久久综合亚洲色HEZYO| 97爱亚洲综合在线| 爽爽影院免费观看视频| 日本卡一卡二卡三卡四卡视频| 小草观看免费播放2019| JAPANESE色系PAGE强奷| 大伊香蕉在线精品视频75| 国产精品女同一区二区在线| 在线精品亚洲第一区焦香| 成年女人免费视频播放7777| 熟妇女的欲乱在线观看视频| 精品无码日韩国产不卡在线观看| 一卡二卡三卡在线观看| 亚洲AV片劲爆在线观看| 午夜福利老司机精品免费| 无码黄动漫在线观看| 韩国无遮挡十八禁视频| 国色天香电视剧剧情介绍| 美女露出尿口喷水无遮挡| 女神喷水高潮时的视频网站| 美人教师の誸惑在线观看| AV喷水高潮喷水在线观看COM|